Rökbastu, B&B

Bada rökbastu mitt i stan!

Hos oss på Blå Stun­den kan man bada rök­bas­tu året om.
På som­ma­ren då solen går ner i väs­ter kan man på vår ter­rass nju­ta av tyst­na­den och det fan­tas­tis­ka lands­ka­pet i en avkopplan­de mil­jö i den lil­la frid­ful­la ö-staden.

På rök­bas­tu­la­var­na ryms ca 10-12 per­so­ner åt gån­gen. I kabi­net­tut­rym­met och på dess ter­rass ryms ca 20-30 personer.

Från vår bad­ter­rass kan man också på vin­tern plum­sa i den uppfris­kan­de vaken. Oli­ka slags fes­ter, möten och famil­je­fes­ter anord­nas smi­digt hos oss. I sam­band med vin­terns pilk­nings­re­sa kan ni t.ex. avn­ju­ta husets beröm­da vär­man­de lax­sop­pa med hem­ba­kat skärgårdsbröd, eller bes­täl­la de rät­ter ni öns­kar från menyn. Den som vill ha akti­vi­te­ter vid sidan av avkopplin­gen kan fast del­ta i en putt­nings­täv­ling på vår egen lil­la golfgreen. Husets bas­tuav­del­ning har A-rät­tig­he­ter, så uppfris­kan­de dryc­ker ser­ve­ras också.

Bas­tuut­rym­met i använd­ning 17.00-24.00, eller enligt öve­rens­kom­mel­se. I rök­bas­tuns kabi­net­tav­del­ning kan man också övernatta

Ta kon­takt så skräd­dar­syr vi ett paket som läm­par sig för era behov.
Info: 040 5480171.

11Priser

  • Rök­bas­tu 380,00/grupp (A-rät­tig­he­ter)
  • Bas­tuns kabi­net­tut­rym­me, hyra 100,00 €. Bas­tu­ba­da­re debi­te­ras inte för kabinettet.
  • Över­natt­ning i bas­tu­ka­bi­net­tet: 180€ 2 pers.
  • Över­natt­ning på B&B inkvar­te­ring i 2 per­so­ners rum: 110€/2pers. 1 pers. i 2 per­so­ners rum 90€.
  • Fru­kost 10€

Tule nauttimaan fantastisesta merinäköalastamme, kulinaristisista makuelämyksistä ja hyvästä palvelustamme!

Varaa pöy­tä