Sininen hetki | Blå Stunden

 

Ravintola, majoitus ja savusauna meren äärellä

Restaurang, inkvartering och rökbastu vid havsstranden

Bästa kunder!

LUNCH TI-FRE 11-134

PIZZA, MENU:

FRE 17-21

12-21

12-17

-BOKA BORD-

TAKE AWAY & DRIVE INN LUNCH

https://sininenhetki.pickapp.fi

TEL: 040 5480171

Sum­mer­ti­me 16.6.-16.8.

  Majoitus- ja Ravitsemusliike

  Sininen Hetki Oy

  är en per­son­lig och varmh­jär­tad oas vid havet i Kas­kö, i Fin­lands mins­ta stad. Den idyl­lis­ka ö-sta­den kal­lar med sitt lugn till att tri­vas såväl som­mar som vin­ter. 

  Hos oss till­brin­gar du såväl oförglöm­li­ga lil­la­jul­fes­ter, mötes­da­gar, fest­tills­täll­nin­gar som á la car­te mid­da­gar vid havet. På vår meny finns både pizzor och mera tra­di­tio­nel­la läc­ker­he­ter, när­pro­duce­rat och fisk från Kas­kö för alla sma­ker. Det egna röke­riets “Gril­lit huu­rus­sa” rökt lax ham­bur­ga­re  är ju känd från tv - folk kom­mer också längre ifrån för att få sma­ka den…

  Vår res­tau­rang och våra tre ter­ras­ser har A-rät­tig­he­ter. 
  Ert besök kröns med bad i vår fan­tas­tis­ka rök­bas­tu medan solen går ner i väs­ter. Hos oss kan du också, då söm­nen fal­ler på, över­nat­ta i jugend­husets hemt­rev­li­ga B&B inkvar­te­ring.

  Till oss kan du kom­ma såväl med båt som med bil. Vid vår bryg­ga finns det plats för 10 båtar och par­ke­ringsplats finns på vår egen gårdsplan. Blå Stun­den läm­par sig också för rörel­se­hin­dra­de.

  Husets egna lur­vi­ga vän­ner hun­den Pip­pu­ri och kat­ten Vii­vi häl­sar också era djur­vän­ner väl­kom­na till oss!

  Väl­kom­men att tri­vas!

  Köket är öppet:

  Fre 17-21.00, lö 12-21.00, sö 12-17.

  Lunch Ti-fre: 11-14.00

   

  Ta Kon­takt

  Lunch

   

  Ti-fre 11.00-14.00

  Lou­nas / Lunch: 10€

  Elä­ke­läi­set / Pen­sio­nä­rer: 9€

  Nuo­ri­so / Ung­do­mar: 5€

  B&B Inkvartering

  Rökbastu

  Tule nauttimaan fantastisesta merinäköalastamme, kulinaristisista makuelämyksistä ja hyvästä palvelustamme!

  Varaa pöy­tä