Sininen hetki | Blå Stunden

 

Ravintola, majoitus ja savusauna meren äärellä

Restaurang, inkvartering och rökbastu vid havsstranden

16.2. Pizza & Beer 11-23

17.2. Live Musik & Hen­ri Aal­to. Bar Open 15-01

 

RES­TAU­RANT ÖPP­NAS IGEN 14.3.2024- VÄLKOMMEN!

*B&B OPEN! RING 0405480171

23.3. EVIN KARAOKE

30.3. HEN­RI AAL­TO TRUBADUR

Majoi­tus- ja Ravit­se­mus­lii­ke Sini­nen Het­ki Oy

är en per­son­lig och varmh­jär­tad oas vid havet i Kas­kö, i Fin­lands mins­ta stad. Den idyl­lis­ka ö-sta­den kal­lar med sitt lugn till att tri­vas såväl som­mar som vin­ter. 

Hos oss till­brin­gar du såväl oförglöm­li­ga lil­la­jul­fes­ter, mötes­da­gar, fest­tills­täll­nin­gar som á la car­te mid­da­gar vid havet. På vår meny finns både pizzor och mera tra­di­tio­nel­la läc­ker­he­ter, när­pro­duce­rat och fisk från Kas­kö för alla sma­ker. Det egna röke­riets “Gril­lit huu­rus­sa” rökt lax ham­bur­ga­re  är ju känd från tv - folk kom­mer också längre ifrån för att få sma­ka den…Vår res­tau­rang och våra tre ter­ras­ser har A-rät­tig­he­ter. 
Ert besök kröns med bad i vår fan­tas­tis­ka rök­bas­tu medan solen går ner i väs­ter. Hos oss kan du också, då söm­nen fal­ler på, över­nat­ta i  hemt­rev­li­ga B&B inkvartering.

Till oss kan du kom­ma såväl med båt som med bil. Vid vår bryg­ga finns det plats för 10 båtar och par­ke­ringsplats finns på vår egen gårdsplan. Blå Stun­den läm­par sig också för rörelsehindrade.

Husets egna lur­vi­ga vän­ner hun­den Pip­pu­ri och kat­ten Vii­vi häl­sar också era djur­vän­ner väl­kom­na till oss!

Väl­kom­men att trivas!

15.3. - 3.6.

PIZZAMENU 

FRE 11-21 (22). Lö 13-21 (23) Sö 13-19.00

LUNCH FRE 11-14

 Övri­ga tider­na vin­ter­tid bes­täll­nings restaurant

 

Ota yhteyt­tä

Lunch 

                          Fre 11.00-14.00

Lou­nas / Lunch: 12 €

B&B Inkvartering

Mötes- och festservice

Rökbastu

Tule nauttimaan fantastisesta merinäköalastamme, kulinaristisista makuelämyksistä ja hyvästä palvelustamme!

Varaa pöy­tä