Restaurang

Välkommen till vår restaurang

 

Vår res­tau­rang som befin­ner sig i gårds­mil­jön vid Kas­kös f.d. brands­ta­tion,  ett jugend­hus byggt på 1920-talet, har ca 70 sittplat­ser inom­hus, upp­de­la­de på två utrym­men, den lite fina­re bes­pis­nings­sa­lon­gen och den hemt­rev­li­ga bar­si­dan med triv­sam­ma bås. Som­mar­tid kan man vis­tas på vår ingla­sa­de ter­rass eller koppla av på rök­bas­tuns badterrass.

Vi anord­nar gemyt­li­ga eve­ne­mang och kväl­lar med levan­de musik året om. Följ alltså med vår eve­ne­mangs­ka­len­der och välj den artist som pas­sar just dig från vårt omfat­tan­de artistutbud.

Vår meny varie­rar enligt års­tid och på bes­täll­ning till­re­der vi också oli­ka alter­na­tiv åt er för alla slags tills­täll­nin­gar i ert liv. På vår öl- och vin­lis­ta finns säkert dryc­ker för alla smaker.

Blå Stun­den öpp­na­des redan år 2006 och då den tidi­ga­re äga­ren och grun­da­ren, olym­pia­me­dal­jö­ren Arto Koi­vis­to, gick i pen­sion, över­gick den­na fan­tas­tis­ka plats vid havs­stran­den våren 2018 till sina nya ägare.

Vår per­so­nal; Pia, Hen­ri, Ans­ku, Mic­hel­le och våra hur­ti­ga medh­jäl­pa­re väl­kom­nar er året om att tri­vas på Blå Stun­den vid havet!

Tule nauttimaan fantastisesta merinäköalastamme, kulinaristisista makuelämyksistä ja hyvästä palvelustamme!

Varaa pöy­tä