SININEN HETKI
SUMMERTIME 8.6.-15.8.

Ma, mon 16-21 Pizza Day
TI , tue 12-21
Ke, wed 12-21
To, thu 12-21
Pe, fri 12-23
La, sat 12-00 (-01.00
Live­musii­kin illat)
Su, sun 13-19

TAKE AWAY TELE­FUU­NI 040 3771532

Ruuh­ka-aikoi­na tilauk­set vain ravintolalta

 

TULLARI’N Bar&Cafe (200m) *

Joka päivä/Varje dag
14-20

*Huo­nol­la ilmal­la kiinni

Face­book

Yhteystiedot

Sata­ma­ka­tu 37
64260 Kas­ki­nen

Y-tun­nus: 
2904130-8

RAVIN­TO­LA +358 403771532

Pia Mal­mi+ 358 40 5480171

info@sininenhetki.com 

Ota  yhteyttä / Jätä soittopyyntö

  Verkkolaskutustiedot

  Verk­ko­las­kuo­soi­te:

  003729041308

  Välit­tä­jä:

  Apix Mes­sa­ging Oy (003723327487)

  Huo­mioit­te­han, että mikä­li käy­tös­sän­ne on jokin seu­raa­vis­ta ope­raat­to­reis­ta verk­ko­las­kun lähet­tä­mi­seen: Han­dels­ban­ken tai Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, tulee tei­dän käyt­tää Apixin verk­ko­las­kuo­soit­tee­nam­me seu­raa­vaa osoitetta:

  verk­ko­las­kuo­soi­te: 003723327487 ja ope­raat­to­ri­tun­nus: DABAFIHH.

  Mikä­li ette voi lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, pydäm­me lähet­tä­mään las­kut osto­las­ku­jen skannauspalveluun.

  Säh­kö­pos­tis­kan­nauk­sen osoi­te:
  003729041308@procountor.apix.fi

  Lähe­tet­tä­vä las­ku tulee olla säh­kö­pos­tin lit­tee­nä PDF-tie­dos­to­na. Yhdel­lä säh­ko­pos­til­la ja sen lit­teis­sä saa olla vain yksi las­ku. Jos säh­kö­pos­ti sisä­lää las­kun lisäk­si mui­ta lite­tie­dos­to­ja, lisä­tään ne las­kun lit­teik­si. Lite­tie­dos­to­jen mak­si­mi­ko­ko on 2 mb.

  Lähe­tyk­sen jäl­keen pal­ve­lus­ta tulee joko hyväk­syn­tä- tai hyl­käy­sil­moi­tus säh­kö­pos­til­la lähe­ty­so­soit­tee­seen 15 minuu­tin kulues­sa lähetyksestä.

  Pape­ri­las­ku­jen skan­nauk­sen osoite:

  Majoi­tus- ja Ravit­se­mus­li­ke Sini­nen Het­ki Oy (Apix skan­naus­pal­ve­lu)
  PL 16112
  00021 LAS­KU­TUS

  Jot­ta skan­naus­pal­ve­lu voi koh­dis­taa las­kun­ne, tule tämä las­ku­tuso­soi­te tulos­taa myös itse las­kuun, eikä pel­käs­tään kir­je­kuo­reen. Tähän las­ku­tuso­soit­tee­seen ei tule lähet­tää muu­ta mate­ri­aa­lia kuin las­ku­ja, eli esi­mer­kik­si tie­do­tus­ten ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin pos­tio­soi­te pysyy ennallaan.