Ravintola

Tervetuloa ravintolaamme!

 

Ravin­to­las­sam­me, joka sijait­see Kas­kis­ten enti­sen Paloa­se­man, 1920- luvul­la raken­ne­tun Jugend­ta­lon piha­pii­riis­sä on sisäl­lä noin. 70 istu­ma­paik­kaa jaet­tu­na kah­teen eri tilaan, hiu­kan fii­nim­pi ruo­kai­lusa­lon­ki ja kodi­kas baa­ri­puo­li ren­toi­ne loos­sei­neen. Kesäl­lä aikaa voi viet­tää lasi­te­tul­la teras­sil­lam­me tai ren­tou­tua savusau­nan uima­te­ras­sil­la. Kat­so tal­vi-ja syy­sau­kio­lom­me alem­paa. Mui­na aikoi­na ravin­to­la on avoin­na vain tilauk­ses­ta ryhmille.

Jär­jes­täm­me muka­via tapah­tu­mia- ja elä­vän musii­kin ilto­ja läpi vuo­den. Seu­raa siis tapah­tu­ma­ka­len­te­riam­me ja valit­se juu­ri sinul­le sopi­va artis­ti kat­ta­vas­ta esiintyjäkaartistamme.

Ruo­ka­lis­tam­me vaih­te­lee vuo­de­nai­ko­jen mukaan pai­kal­lis­ta kalaa löy­tyy lis­tal­tam­me mones­sa eri muo­dos­sa. Teem­me tilauk­ses­ta teil­le myös eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja kaik­kiin elä­män­ne tilai­suuk­siin. Olut- ja vii­ni­lis­tal­tam­me löy­tyy var­mas­ti juo­min­ki jokai­seen makuun. 

Sini­nen Het­ki on avat­tu jo vuon­na 2006 ja sen edel­li­sen omis­ta­jan ja perus­ta­jan Olym­pia­mi­ta­lis­ti Arto Koi­vis­ton siir­tyes­sä elä­ke­päi­viä viet­tä­mään tämä upea meren­ran­ta­kei­das siir­tyi uusil­le omis­ta­jil­leen kevääl­lä 2018.

Hen­ki­lö­kun­tam­me: Pia, Hen­ri, Ans­ku, ja pirt­sa­kat apu­lai­sem­me toi­vot­ta­vat tei­dät ympä­ri vuo­den viih­ty­mään Sini­seen Het­keen meren äärelle!

 

Tule nauttimaan fantastisesta merinäköalastamme, kulinaristisista makuelämyksistä ja hyvästä palvelustamme!

Ota Yhteyt­tä!