Sininen hetki | Blå Stunden

 

Ravintola, majoitus ja savusauna meren äärellä

Restaurang, inkvartering och rökbastu vid havsstranden

Talvella / Vintern

  • Ma-Må sulj.-stängt
  • Ti - pe 9- 14.30
  • Pe-Fre 17- 22.00
  • La-Lö 12.00 - 22.00
  • Su-Sö 13.00 - 17.00

 

Majoi­tus- ja Ravit­se­mus­lii­ke    

Sininen Hetki Oy

on per­soo­nal­li­nen ja läm­min­hen­ki­nen kei­das meren äärel­lä, Kas­ki­sis­sa, Suo­men pie­nim­mäs­sä kau­pun­gis­sa. Idyl­li­nen saa­ri­kau­pun­ki kut­suu viih­ty­mään niin kesäi­sin kuin tal­vi­sin­kin rau­hal­li­suu­del­laan.

Meil­lä vie­tät niin unoh­tu­mat­to­mat pik­ku­jou­lut, kokous­päi­vät, juh­la­ti­lai­suu­det kuin a la car­te –illal­li­set­kin meren äärel­lä. Ruo­ka­lis­tal­tam­me löy­ty­vät niin pizzat kuin perin­tei­sem­mät­kin her­kut lähi­ruo­kaa ja kas­kis­lais­ta kalaa hyö­dyn­täen jokai­seen makuun. Oman savus­ta­mon “Gril­lit Huu­rus­sa” savu­lo­hi­bur­ger onkin se tv.stä tut­tu, jota aje­taan mais­te­le­maan kau­em­paa­kin…

Ravin­to­las­sam­me ja kol­mel­la teras­sil­lam­me on A-oikeu­det. Vie­rai­lun­ne hui­pen­taa kyl­pe­mi­nen upeas­sa savusau­nas­sam­me aurin­gon las­kies­sa län­teen. Meil­lä voit myös yöpyä upean Jugend talon kodik­kaas­sa B&B majoi­tuk­ses­sa, kun uni alkaa pai­na­maan sil­mää.

Meil­le voit tul­la niin veneel­lä, kuin autol­la­kin. Lai­tu­ris­sam­me on pai­kat 10.lle veneel­le ja park­ki­paik­ko­ja löy­tyy omas­ta piha­pii­ris­täm­me. Sini­nen Het­ki sovel­tuu myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le.

Talon omat kar­va­ka­mut Pip­pu­ri-Koi­ra ja Vii­vi-kis­sa toi­vot­ta­vat myös eläi­nys­tä­vän­ne meil­le ter­ve­tul­leik­si!

Keittiö auki:

Pe 17-20.30, la 12-20.30, su 13-17

(Kesäi­sin joka pv.)

Lounas ti-pe 11-14.30

Mui­na aikoi­na toi­mim­me  tilaus­ra­vin­to­la­na ryh­mil­le.

Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään!

Ota yhteyt­tä

Lounas

 

Ti-Pe 11.00-14.30

Lou­nas / Lunch: 10€

Elä­ke­läi­set / Pen­sio­nä­rer: 8.50€

Nuo­ri­so / Ung­do­mar: 5€

Majoitus

Kokous- ja juhlapalvelut

Savusauna

Tule nauttimaan fantastisesta merinäköalastamme, kulinaristisista makuelämyksistä ja hyvästä palvelustamme!

Varaa pöy­tä