Sininen hetki | Blå Stunden

 

Ravintola, majoitus ja savusauna meren äärellä

Restaurang, inkvartering och rökbastu vid havsstranden

Vk 19 

Lou­nas TI KE ja PE 11-14

Tors­tai suljettu.

PE 17-22, La 12-22, Su 12-18 

-Varaat­han pöydän-

 

Majoi­tus- ja Ravit­se­mus­lii­ke Sini­nen Het­ki Oy

on per­soo­nal­li­nen ja läm­min­hen­ki­nen kei­das meren äärel­lä, Kas­ki­sis­sa, Suo­men pie­nim­mäs­sä kau­pun­gis­sa. Idyl­li­nen saa­ri­kau­pun­ki kut­suu viih­ty­mään niin kesäi­sin kuin tal­vi­sin­kin rauhallisuudellaan.

Meil­lä vie­tät niin unoh­tu­mat­to­mat pik­ku­jou­lut, kokous­päi­vät, juh­la­ti­lai­suu­det kuin a la car­te –illal­li­set­kin meren äärel­lä. Ruo­ka­lis­tal­tam­me löy­ty­vät niin pizzat kuin perin­tei­sem­mät­kin her­kut lähi­ruo­kaa ja kas­kis­lais­ta kalaa hyö­dyn­täen jokai­seen makuun. Oman savus­ta­mon “Gril­lit Huu­rus­sa” savu­lo­hi­bur­ger onkin se tv.stä tut­tu, jota aje­taan mais­te­le­maan kauempaakin…

Ravin­to­las­sam­me ja kol­mel­la teras­sil­lam­me on A-oikeu­det. Vie­rai­lun­ne hui­pen­taa kyl­pe­mi­nen upeas­sa savusau­nas­sam­me aurin­gon las­kies­sa län­teen. Meil­lä voit myös yöpyä 4.n huo­neen kodin­omai­ses­sa B&B majoi­tuk­ses­sa. Voit myös yöpyä savusau­na­ra­ken­nuk­sen unii­kis­sa merenrantamiljöössä.

Meil­le voit tul­la niin veneel­lä, kuin autol­la­kin. Lai­tu­ris­sam­me on pai­kat 10.lle veneel­le ja park­ki­paik­ko­ja löy­tyy omas­ta piha­pii­ris­täm­me. Sini­nen Het­ki sovel­tuu myös liikuntarajoitteisille.

Huomoithan,että syys/talviaikana toi­mim­me vii­kol­la iltai­sin ainoas­taan tilaus­ra­vin­to­la­na. Keit­tiö on avoin­na per­jan­tai ilta­na, lau­a­tai­na ja sunnuntaina.

Vii­kol­la on lou­nas­ta tar­jol­la tiis­tais­ta perjantaihin.

Talon omat kar­va­ka­mut Pip­pu­ri-Koi­ra ja Vii­vi-kis­sa toi­vot­ta­vat myös eläi­nys­tä­vän­ne meil­le tervetulleiksi!

 

 

Keittiö auki :

Pe 17-21.00, la 12-21.00

su 12-17

 LOU­NAS TI-PE 11-14

MYÖS TAKE AWAY!

Mui­na aikoi­na toi­mim­me tilaus­ra­vin­to­la­na syys/ talviaikana.

Ota yhteyt­tä

Lounas/Lunch

 

Ti-Pe 11.00-14.00

Lou­nas / Lunch: 10€

Elä­ke­läi­set / Pen­sio­nä­rer: 9€

Nuo­ri­so / Ung­do­mar: 5€

Majoitus

Kokous- ja juhlapalvelut

Savusauna

Tule nauttimaan fantastisesta merinäköalastamme, kulinaristisista makuelämyksistä ja hyvästä palvelustamme!

Varaa pöy­tä