Sininen hetki | Blå Stunden

 

Ravintola, majoitus ja savusauna meren äärellä

Restaurang, inkvartering och rökbastu vid havsstranden

 TAKE AWAY TILAUK­SET : 040 5480171

(Vk 46. 8.-13.11. Syysloma/ Ravin­to­la kiin­ni)

Majoi­tus- ja Ravit­se­mus­lii­ke Sini­nen Het­ki Oy

on per­soo­nal­li­nen ja läm­min­hen­ki­nen kei­das meren äärel­lä, Kas­ki­sis­sa, Suo­men pie­nim­mäs­sä kau­pun­gis­sa. Idyl­li­nen saa­ri­kau­pun­ki kut­suu viih­ty­mään niin kesäi­sin kuin tal­vi­sin­kin rau­hal­li­suu­del­laan.

Meil­lä vie­tät niin unoh­tu­mat­to­mat pik­ku­jou­lut, kokous­päi­vät, juh­la­ti­lai­suu­det kuin a la car­te –illal­li­set­kin meren äärel­lä. Ruo­ka­lis­tal­tam­me löy­ty­vät niin pizzat kuin perin­tei­sem­mät­kin her­kut lähi­ruo­kaa ja kas­kis­lais­ta kalaa hyö­dyn­täen jokai­seen makuun. Oman savus­ta­mon “Gril­lit Huu­rus­sa” savu­lo­hi­bur­ger onkin se tv.stä tut­tu, jota aje­taan mais­te­le­maan kau­em­paa­kin…

Ravin­to­las­sam­me ja kol­mel­la teras­sil­lam­me on A-oikeu­det. Vie­rai­lun­ne hui­pen­taa kyl­pe­mi­nen upeas­sa savusau­nas­sam­me aurin­gon las­kies­sa län­teen. Meil­lä voit myös yöpyä 4.n huo­neen kodin­omai­ses­sa B&B majoi­tuk­ses­sa. Voit myös yöpyä savusau­na­ra­ken­nuk­sen unii­kis­sa meren­ran­ta­mil­jöös­sä.

Meil­le voit tul­la niin veneel­lä, kuin autol­la­kin. Lai­tu­ris­sam­me on pai­kat 10.lle veneel­le ja park­ki­paik­ko­ja löy­tyy omas­ta piha­pii­ris­täm­me. Sini­nen Het­ki sovel­tuu myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le.

Huomoithan,että syys/talviaikana toi­mim­me vii­kol­la iltai­sin ainoas­taan tilaus­ra­vin­to­la­na. Keit­tiö on avoin­na per­jan­tai ilta­na, lau­a­tai­na ja sun­nun­tai­na.

Vii­kol­la on lou­nas­ta tar­jol­la tiis­tais­ta per­jan­tai­hin.

Talon omat kar­va­ka­mut Pip­pu­ri-Koi­ra ja Vii­vi-kis­sa toi­vot­ta­vat myös eläi­nys­tä­vän­ne meil­le ter­ve­tul­leik­si!

Keittiö auki :

Pe 17-21.00, la 12-21.00 su 13-17

Lou­nas ti-pe 11-13.30

MYÖS TAKE AWAY!

Mui­na aikoi­na toi­mim­me tilaus­ra­vin­to­la­na syys/ tal­viai­ka­na.

Ota yhteyt­tä

Lounas

 

Ti-Pe 11.00-14.00

Lou­nas / Lunch: 10€

Elä­ke­läi­set / Pen­sio­nä­rer: 9€

Nuo­ri­so / Ung­do­mar: 5€

Majoitus

Kokous- ja juhlapalvelut

Savusauna

Tule nauttimaan fantastisesta merinäköalastamme, kulinaristisista makuelämyksistä ja hyvästä palvelustamme!

Varaa pöy­tä