Mötes- och festservice

Majoitus- ja Ravitsemusliike Sininen Hetki Oy

 

Vi har tre möte­sut­rym­men, två i res­tau­ran­gen och ett tred­je i rök­bas­tuns kabi­nett för ca 20 per­so­ner. I res­tau­ran­gens stör­re möte­sut­rym­me ryms t.o.m. 50 personer.

Före­tag som öns­kar full ser­vice kan kom­bi­ne­ra arbe­tet med avkopplan­de bad i den tra­di­tio­nel­la rök­bas­tun mitt i stan. I ank­nyt­ning till rök­bas­tun finns ett triv­samt rum med ter­rass där ca 20 per­so­ner kan vis­tas. Den uni­ka avkopplan­de mil­jön i den frid­ful­la his­to­ris­ka trä­huss­ta­den kan beha­ga också just dina kun­der och bli ett min­nes­värt avbrott i var­da­gen. Då det het­tar till i affärs­dis­kus­sio­ner­na, kan man från bad­ter­ras­sen plum­sa i det sval­kan­de vatt­net. Våra utrym­men har A-rät­tig­he­ter och barskå­pen fylls på enligt kun­dens öns­kemål. Då kväl­len dra­git ut på små­tim­mar­na, är det prak­tiskt att läg­ga sig till ro på nedre vånin­gens B&B inkvartering.

Vi samar­be­tar också bl.a. med det loka­la före­ta­get Kas­kö Sea Char­ter ifall ni under ert besök vill göra en båtfärd till havs eller för­gyl­la dagen med ett besök på Sälgrunds fyrö, dit båt­re­san från oss tar ca en halv tim­me. Hant­verks­sou­ve­ni­rer från Kas­kö fin­ner ni t.ex. i fan­tas­tis­ka Kruk­ma­ke­ri Mur­ray. Los­sa alltså slip­sen för en stund och till­brin­ga en min­nes­värd mötes­dag på Blå Stunden!

På mötes- och fest­ser­vicen tar vi emot era öns­kemål för att mat och ser­ve­ring skall lyc­kas precis enligt er smak.

Ta kon­takt!

Våra olika mötespaket

Alla våra mötes- och fest­pa­ket ska­par vi enkom för Er tills­täll­ning och enligt Era gäs­ters öns­kemål. Hos oss upple­ver ni ett oförglöm­ligt och unikt möte eller fest­tillfäl­le i en fin mil­jö vid havet.

Tule nauttimaan fantastisesta merinäköalastamme, kulinaristisista makuelämyksistä ja hyvästä palvelustamme!

Varaa pöy­tä